بازدید مهندس مهدیان مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل از شرکت آهن و فولاد اصفهان-16 شهریور 1399

با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران محترم شرکت فولاد متیل و شرکت آهن و فولاد اصفهان در تاریخ 1399/06/12 درخصوص امور شرکت آهن و فولاد اصفهان موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت :
1) بررسی وضعیت عملکرد شرکت آهن و فولاد اصفهان از جنبه های عملیاتی و غیرعملیاتی
 2) بررسی مطابقت عملکرد 3 ماهه شرکت با برنامه بودجه شده
3) بررسی نرخ فروش انواع محصولات فولادی و مقایسه آن با نرخ های فروش دیگر مراکز خدماتی
4) بررسی تنوع سبد کالای اختصاص یافته به مراکز خدماتی
4) تحلیل و بررسی هزینه های اداری عمومی و فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل
5) بررسی وضعیت پروژه های در جریان پیشرفت و طرح های توسعه بالقوه شرکت
6) بررسی تغییرات درصد سهام شرکت فولاد متیل در شرکت آهن و فولاد اصفهان در سنوات قبل
پیرو این جلسه مهندس مهدیان مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل به همراه معاونت امور شرکتها دکتر اسدی امروز مورخ 1399/06/16 از شرکت آهن و فولاد اصفهان بازدید نمودند.