فقدان شادروان حاج رضا ابوشمسیا -4شهریور 99

فقدان شادروان حاج رضا ابوشمسیا


مدیری سخت کوش، توانمند و شایسته  را خدمت خانواده محترم آن مرحوم و کلیه همکاران در مجموعه هلدینگ فولاد متیل تسلیت عرض می نماید.

از ایزد منان برای آن عزیز درگذشته غفران و رحمت واسعه الهی خواستاریم.

<<روابط عمومی شرکت فولاد متیل>>