درباره فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترين مجتمع صنعتي کشور جمهوري اسلامي ايران در 75 کيلومتري جنوب غربي اصفهان در زميني به وسعت 35 کيلومتر مربع ( 17 کيلومتر مربع سالن توليد ) استقرار يافته است که داراي ظرفيت توليد 5 ميليون تن انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده ، قلع اندود ، گالوانيزه و رنگي از ضخامت 18/0 تا 16 ميليمتر مي باشد

 

خطوط توليد شرکت فولاد مبارکه اصفهان عبارتند از :

• آهک پزي

 • گندله سازي

 • احياء مستقيم

 • فولاد سازي

 • ريخته گري مداوم

 • پرداخت و خنک سازي شمش

 • نورد گرم

 • تکميل نورد گرم

 • اسيد شوئي

 • نورد سرد

 • واحد توليد ورق قلع اندود

 • واحد توليد ورق گالوانيزه

 • واحد توليد ورق رنگي

 • واحد فولادسازي و نورد پيوسته (سبا)

پودر سنگ آهن مورد نياز از معادن گل گهر و چادر ملو تأمين مي شود و بوسيله راه آهن به واحد انباشت و برداشت شرکت فولاد مبارکه اصفهان حمل مي گردد . پودر سنگ آهن انباشت شده در واحد گندله سازي تبديل به گندله شده و در احياء مستقيم به آهن اسفنجي تبديل مي گردد و سپس در کوره هاي قوس الکتريکي واحد فولاد سازي ذوب مي شود . فولاد مذاب جهت تبديل به تختال ( اسلب ) به ماشينهاي ريخته گري مداوم منتقل مي گردد . تختال ، خنک و پرداخت شده و بعد از پيشگرم شدن در واحد نورد گرم ، نورد شده و سپس به واحد تکميل نورد گرم و يا به واحد اسيد شوئي مي رود و سپس براي کاهش ضخامت به واحد نورد سرد ارسال مي گردد . همچنين بخشي از محصولات سرد نورديده به واحدهاي قلع اندود ، گالوانيزه و رنگي ارسال مي گردد .