موضوع فعالیت

موضوع فعاليت شرکت فولاد متیل  برحسب اساسنامه  مربوطه و بطور خلاصه عبارتست از :
الف - انجام كليه فعاليتهاي توليدي، صنعتي، بازرگاني، فني و خدماتي در زمينه صنعت فولاد و مصنوعات فلزي و فولادي
ب- ايجاد مراكز خدمات فولاد، مشاركت با اشخاص حقوقي و حقيقي، سرمايه‏گذاري در شركتها و خريد ياتعهد خريدسهام آنها
پ -اخذ نمايندگي از شركتها و اعطاي نمايندگي به آنان ، اعطاي تسهيلات اعتباري به اشخاص حقوقي و وابسته و تابعه و مشتريان
ت- انجام واردات و صادرات، خريد و فروش و كليه فعاليتهاي تجاري و مالي مجاز و ارائه خدمات مشاوره‏اي