برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد متیل

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت فولادمتیل با حضور جناب آقای مهندس عظیمیان مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان ، اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و سهامداران شرکت در تاریخ 20 خرداد 1398 برگزار گردید.

، و وضوعات مطرح شده در این جلسه بود.