دیدار نوروزی مدیر عامل ، هیات مدیره و مدیران شرکت های گروه هلدینگ فولاد متیل با مهندس عظیمیان مدیر عامل محترم فولاد مبارکه اصفهان