حضور علی دایی در غرفه فولاد متیل - جشنواره بومی سازی - دی ماه 1397

در آخرین روز جشنواره و نمایشگاه بومی سازی جناب آقای علی دایی با حضور در غرفه هلدینگ فولاد متیل ضمن بازدید از محصولات تولیدی این شرکت ، برای همکاری بیشتر با هلدینگ فولاد متیل و مراکز زیر مجموعه ابراز تمایل کردند.