برگزاری جلسه تدوین نقشه استراتژی هلدینگ فولاد متیل

جلسه تدوین نقشه استراتژی شرکت فولاد متیل با حضور «مجتبی مهديان» مدیرعامل شرکت فولاد متیل، معاونین، کارشناسان و کارکنان این شرکت و مدیران حوزه معاونت امور شرکت ها و سرمایه گذاری های فولاد مبارکه اصفهان آقايان نبی الله فرهمند و رسول همامی در سالن جلسات مدیریت برگزار شد و اهداف، پروژه ها و اقدامات شرکت برای افق ١٤٠١-١٣٩٩ تدوین شد. گفتنی است در تدوین اهداف حوزه تعالی، توسعه و سرمایه گذاری از رویکرد نوین BCG استفاده شد.
 مدیرعامل شرکت ضمن اشاره به برخی از اهداف، از جمله توسعه ی استراتژی های سرپرستی هلدینگ، سیاست گذاری و یکپارچه سازی شرکت ها و برخی اقدامات استراتژیک از جمله پیاده سازی نظام مدیریت فرآیندی (BPM) برجاری سازی اهداف سطح هلدینگ به روش کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرکت های زیر گروه تاکید و ضمن تقدیر از حضور کلیه همکاران شرکت در تمامی سطوح (معاونین، مدیران و کارشناسان) در جلسه تدوین نقشه استراتژی، ابراز امیدواری کرد با مساعدت و همیاری، تحقق اهداف عالی هلدینگ مطابق برنامه تدوین شده میسر گردد.
در پایان جلسه مجتبی مهدیان از کلیه همکاران موثر در تدوین نقشه و برنامه استراتژیک شرکت به ویژه مهندس «نبی الله فرهمند» مدیر امور شرکت ها و مهندس «رسول همامی» کارشناس برنامه ریزی استراتژی شرکت های گروه فولاد مبارکه تقدیر کرد.