برگزاری اولین جلسه ویدئو کنفرانس آنلاین در شرکت فولاد متیل - دی 1398

 اولین جلسه ویدئو کنفرانس آنلاین در شرکت فولاد متیل با حضور جناب آقای مهندس رضیعی و معاونین شرکت برگزار گردید.در این جلسه کلیه مراکز خدماتی هلدینگ فولاد متیل به صورت آنلاین حضور داشتند.