معرفی سه مرکز فولاد متیل در نشست تخصصی زنجیره توزیع محصولات فولادی ، چالش های پیش رو و استراتژی های جدید

 

در نشست تخصصی زنجیره توزیع محصولات فولادی ، چالش های پیش رو و استراتژی های جدید ، هلدینگ فولاد متیل با در نظر گرفتن عملکرد 5 ساله شرکت های زیر مجموعه ، اقدام به ارزیابی این شرکتها بر اساس شاخص های 14 گانه مالی و عملکردی مرتبط با سیستم خرده فروشی ، جذب و نگهداری مشتریان و تناژ فروش محصولات نمود.

بر همین اساس مراکز گروه از 1000 امتیاز مربوط به شاخص ها ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. و در نهایت سه شرکت فولاد گستر یزد ، فولاد درخشان اراک و آهن و فولاد توس به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب نمودند.