قیمت محصولات

با سلام

مراکز محترم خدماتی

قیمت محصولات ورق فولاد کاویان در فایل زیپ شده قرار داده شده است. رمز فایل زیپ شده به پنل هر شرکت به صورت جداگانه ارسال گردیده است.ضمنا به اطلاع می رساند رمز فایل هر روز تغییر کرده و به پتل مراکز ارسال خواهد شد.( فایل قیمت زیر عکس اطلاعیه قرار داره میشود)