مدیران شرکت فولاد متیل

عکس-آقای-البرزی-منش

 آقای امیرهوشنگ البرزی منش 

معاونت امور شرکتها 

تلفن:22253368-22253356

ایمیل:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ليسانس اقتصاد

مدیر امور مجامع و حسابرسی

آقای بهزاد فضل اللهی

مدیر امور مجامع و حسابرسی

تلفن : 22223743-22222946

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ليسانس حسابداري

   
سرپرست امور مالی

خانم راضیه منظوری علی آبادی

سرپرست امور مالی

تلفن : 22222946-22261907

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ليسانس حسابداري

سرپرست امور اداری

آقای سید مهدی میرعلیپور

سرپرست امور اداری

تلفن : 22222958

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

فوق ديپلم روابط عمومی

سرپرست واحد انفورماتیک

آقای نیما نوابی

مدیر IT و مدیر سایت

تلفن : 22222938

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 فوق ليسانس مدیریت تکنولوژی