شركت سرمایه گذاری توکا فولاد(سهامي عام) :

شركت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامي عام) :

 

 این شرکت درسال 1367 با مشارکت شرکت فولاد مبارکه برای ارائه خدمات مهندسی و سایر خدمات مورد نیاز کارخانه فولاد مبارکه تاسیس شده است. ارائه خدمات نامبرده ازطریق تاسیس شرکتهای زیر مجموعه ازجمله شرکت حمل ونقل توکا ، شرکت ساخت وتوسعه مدیریت صنایع توکا EPC ، شرکت توکابتن ، شرکت توکا تدارک ، شرکت BETTER FUTURE ، شرکت توکا سبز، صنایع ورقهای پوشش دار چهارمحال بختیاری انجام شده است. شرکت فولاد مبارکه  با حدود 14 درصد سهامدار عمده  این  شرکت  می باشد. سهام شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و مرکز اصلی شرکت در اصفهان – خیابان هزارجریب – خیابان ششم ملا صدرا-پلاک 12/1 می باشد.