شركت بین المللی مهندسی ایران (سهامی خاص ) :

شركت  بین المللی مهندسی ایران (سهامی خاص ) :

 

 شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) درسال 1354 با مشارکت شرکت ملی فولاد ایران و بانک صنعت ومعدن و شرکت ایتالیایی ایتالم پیانتی برای ارائه خدمات مهندسی به صنایع فولاد ایران تاسیس شد. این شرکت تمامی خدمات پروژه ها را به روش طرح و ساخت EPC ارائه مینماید و از طریق سرمایه گذاری و تاسیس شرکتهای وابسته داخلی و خارجی اجرای پروژه های صنعتی در داخل وخارج کشور و صدور خدمات عنی و مهندسی را انجام می دهد که شامل شرکته ایراسکو ، شرکت مهندسی بی تا ، شرکت ساختمانی و نصب صنایع معادن پارس ، شرکت مهندسی و بازرسی ایکا ، شرکت مهندسی و بازرگانی ایریکا ، شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی می باشند . سهامدار عمده این شرکت سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران IMIDRO  و دفتر مرکزی  آن واقع در تهران – خیابان گاندی شمالی – پلاک 3 قراردارد.